ფასები


Marketplace Custom
ღირებულება 0 ლარი/თვეში 20 ლარი/თვეში
საკომისიოები
Marketplace საკომისიო 0% 0%
Custom საკომისიო 0% 0%
ტრანზაქციების საკომისიო 0% 0%
ფუნქციონალების სია
პროდუქციის ლიმიტი 20 200
პროდუქტის ფოტოს ლიმიტი 3 7
Marketplace მაღაზია (https://melonify.com/example)
Custom მაღაზია (http://example.melonify.com)
ფასდაკლებების მოდული -
საკუთარი დომეინის მიბმა (example.com) -
Facebook და Google ანალიტიკა -
Https სერტიფიკატი -